การตกแต่งห้องครัว

ห้องครัวและห้องอาหาร  จะต้องมีแสงแดดส่องถึง  มีที่ระบายอากาศและกลิ่นได้ดี เพราะเป็นห้องที่ใช้ประกอบอาหาร อาจมีกลิ่นอาหารติดอยู่ และนอกจากนี้ในห้องครัวจะต้องมีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันแมลงสาบ หนู  มด มากัดกินเศษอาหาร และแพร่เชื้อโรค

ห้องครัว

รูปภาพ : http://decor.mthai.com/

Advertisements
%d bloggers like this: