ลักษณะของบ้านที่น่าอยู่

ลักษณะของบ้านที่น่าอยู่

บ้านเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อน นอนหลับ บังแดด ลม  ฝน และศูนย์รวมในการทำกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกในครอบครัว บ้านมีความสำคัญต่อสมาชิกทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ บ้านที่น่าอยู่เป็นที่ปรารถนาของทุกคน จึงต้องมีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ซึ่งส่งผลให้พักผ่อนในบ้านได้อย่างมีความสุข บ้านที่น่าอยู่ควรมีลักษณะ ดังนี้

      1.สะอาด ปราศจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกต่างๆ โดยจะต้องหมั่นดูแลทำความสะอาดห้องต่างๆ และบริเวณต่างๆ ของบ้านอยู่เสมอ เช่น  ห้องน้ำห้องส้วม จะต้องรักษาความสะอาดไม่ให้มีกลิ่นเหม็น ห้องนอนจะต้องหมั่นทำความสะอาดห้องนอน เป็นต้น

      2.อากาศถ่ายเทได้สะดวก ห้องต่างๆ ในบ้าน เช่น ห้องนอน ห้องครัว ห้องน้ำ ควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อป้องกันกลิ่นอับชื้น

      3.มีเครื่องอำนวยความสะดวกเพียงพอ  เครื่องอำนวยความสะดวกในครัวเรือน เช่น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาแก๊ส เครื่องซักผ้า อุปกรณ์เครื่องครัว เป็นต้น  และจะต้องอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี และมีเพียงพอต่อการใช้งาน

      4.มีพื้นที่ใช้สอย เพื่อให้สมาชิกครอบครัวใช้สำหรับทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น มีห้องต่างๆ มีมุมพักผ่อน มีบริเวณบ้านไว้ปลูกต้นไม้ ไว้นั่งเล่น มีลานจอดรถ เป็นต้น  เพื่อให้สมาชิกในบ้านได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีในครอบครัว

       5.มีความแข็งแรง บ้านที่น่าอยู่ต้องมีความแข็งแรง ทนต่อสภาพอากาศ ประตู หน้าต่าง ผนังจะต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี มีความปลอดภัย

บ้านที่น่าอยู่ไม่จำเป็นต้องหลังใหญ่ มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน บ้านที่น่าอยู่อาจเป็นบ้านหลังเล็กที่มีความปลอดภัยต่อสมาชิกในครอบครัว มีความรัก ความเข้าใจ และความเอื้ออาทรต่อกัน  มีการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน  มีการปรึกษาหารือ หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   ร่วมกันป้องกันและแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น บ้านนั้นจึงจะเป็นบ้านที่น่าอยู่มีบรรยากาศที่ความอบอุ่น  สมาชิกในบ้านอยู่กันอย่างมีความสุข

Advertisements
%d bloggers like this: