เครื่องใช้และของประดับตกแต่ง

 เครื่องใช้ในบ้าน เป็นสิ่งของอำนวยความสะดวกต่างๆ ในบ้าน ส่วนเครื่องประดับ เป็นสิ่งของที่ใช้ในการตกแต่งให้สวยงาม การเลือกใช้ต้องให้เหมาะสมกับบ้าน และฐานะทางการเงินของแต่ละบ้าน ดังนี้

เครื่องใช้ในการจัด และตกแต่ง
ควรเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความจำเป็น และสร้างความสะดวกสบายให้กับสมาชิกภายในบ้าน โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ
1. เครื่องใช้ประเภทที่ติดกับอาคาร  เป็นเครื่องใช้ในบ้านที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้  เช่น ตู้ติดผนัง โต๊ะติดผนัง เป็นต้น
2.  เครื่องใช้ประเภทลอยตัว เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตเป็นชิ้น เช่น โค๊ะ ตู้ เก้าอี้ เป็นต้น
ของประดับ และตกแต่ง
 เป็นอุปกรณ์ที่เน้นความสวยงามมากกว่าประโยชน์ใช้สอย ซึ่งในการประดับตกแต่งจะขึ้นอยู่กับรสนิยม และฐานะทางการเงิน ของสมาชิกในครอบครัว ของประดับตกแต่งบ้านที่นิยมมีหลายชนิด แต่จะขอยกตัวอย่างพอสังเขป ดังนี้
     1. กรอบรูปติดผนัง
ลักษณะการติดกรอบรูปอาจติดเป็นกลุ่ม เป็นคู่ หรือเดี่ยว ขึ้นอยู่กับพื้นที่ และรูปแบบที่ต้องการ ควรติดส่วนผนังที่โล่งเพื่อความโดดเด่น เหมาะสมกับบริเวณที่จะติด
     2. โคมไฟ
สามารถนำมาประดับ และตกแต่งภายในบ้าน และยังเพิ่มแสงสว่างให้กับมุมมืดของบ้าน ทำให้บ้านดูกว้างขึ้นอีกด้วย
     3. สติ๊กเกอร์ติดผนัง
  เป็นอุปกรณ์ตกแต่งผนังให้สวยงาม สามารถนำไปตกแต่งได้หลายพื้นผิว เป็นสติ๊กเตอร์ ลอกออกแล้วติดได้เลย ควรทำความสะอาดบริเวณผนังที่ต้องการติดสติ๊กเกอร์ก่อน 

Advertisements
%d bloggers like this: