การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน

ทรัพยากรที่นำมาใช้ในการปฎิบัติงาน คือ ทรัพยากรหรือวัตถุดิบนำมาใช้ในการทำงานการผลิตชิ้นง่าย มีมูลค่าหรือคุณค่าในทางเศรษฐกิจ

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
การใช้ทรัพยากรในการทำงานจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ซึ่งการเลือกใช้ทรัพยากรที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นหนึ่งในคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติงาน และเราควรช่วยกันใช้ทรัพยากรในการปฎิบัติงานให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้

1.  ใช้วัสดุที่ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ้นเปลือง ทรัพยากรธรรมชาติมากเกิดไป
2.  นำวัสดุที่ใช้แล้วหรือเหลือใช้มาปรับปรุงเล็กก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่นนำกระดาษหนังสือพิมพ์มาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่งบ้าน เป็นต้น
3.  ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำทรัพยากรใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อคนจำนวนมาก เช่น การตัดไม้สร้างชิ้นงาน ควรจะใช้ไม้ให้คุ้มค่าที่สุดและเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนมาก เป็นต้น
4.  นำของเก่าที่มีอยู่แล้วมาเสริมแต่งให้สวยงามและใช้ประโยชน์ เช่น เสื้อผ้าเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนำมาตกแต่งด้วยวัสดุที่ใช้หรือวาดลวดลายสวยงาม ก็จะได้เสื้อตัวใหม่ที่มีลวดลายใหม่ไม่ซ้ำแบบใคร เป็นต้น
5. ถนอมรักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ใช้งานได้นานๆ เพราะจะได้ไม่ต้องนำทรัพยากรมาผลิตสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระเป๋าสานควรทาหรือพ่นแล็กเกอร์ก่อนนำมาใช้ เมื่อโดนน้ำกระเป๋าจะได้ไม่ชำรุดเสียหาย เป็นต้น

ดังนั้น  การใช้ทรัพยากรในการปำปฏิบัติจะต้องใช้อย่างมีจิตสำนึก โดยใช้ทรัพยากรที่หาได้ทั่วไปในท้องถิ่นหรือวัสดุที่เหลือใช้ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

Advertisements
%d bloggers like this: