การสร้างเว็บเพจ(ด้วยภาษา HTML)

รายวิชา การสร้างเว็บเพจ(ด้วยภาษา HTML) รหัสวิชา 

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้
      1. เข้าใจกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บเพจเบื้องต้น
      2. เข้าใจโครงสร้างและไวยกรณ์ของโปรแกรมและภาษาหรือกระบวนการใช้เครื่องมือการสร้างเว็บเพจ
      3. สามารถออกแบบและกำหนดส่วนประกอบที่จำเป็นของเว็บเพจได้ถูกต้องและเหมาะสม
      4. มีทักษะในการใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างเว็บเพจ
      5. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์
มาตรฐานรายวิชา
     1. อธิบายความหมายและโครงสร้างไวยากรณ์ของการเขียนเว็บเพจ
     2. ออกแบบส่วนประกอบของเว็บเพจ
     3. สร้างสรรค์เว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูป

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
    1 เริ่มต้นกับการสร้างเว็บเพจ 
    2 เริ่มต้นกับ HTML และ XHTML 
    3 การจัดวางเนื้อหาบนเว็บ 
    4-5 การจัดการข้อความ 
    6-7 การใช้ลิสต์สร้างรายการ 
    8-9 เชื่อมโยงเว็บเพจด้วยลิงค์ 
   10-11 การจัดข้อมูลให้เป็นสัดส่วนด้วยตาราง 
   12-13 แต่งเติมเว็บเพจด้วยกราฟิก
   14-15 แบ่งหน้าจอโดยใช้เฟรม 
   16-17 การสร้างฟอร์ม 


Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: