การจัดการตกแต่งสีตัวอักษรและพื้นหลัง

เนื้อหาในบทเรียน

–    กำหนดรูปแบบข้อความที่เป็นหัวเรื่อง
–    กำหนดลักษณะตัวอักษร
–    การกำหนดแบบตัวอักษร
–    กำหนดขนาดตัวอักษร
–    การใช้สีในเว็บเพจ
–    กำหนดสีพื้นและสีตัวอักษร
–    กำหนดให้ตัวอักษรเคลื่อนไหว

line1
รูปแบบการเขียน
คำสั่ง Hx

    –  กำหนดรูปแบบข้อความที่เป็นหัวเรื่อง

รูปแบบการใช้คำสั่ง
       <Hn>…….ข้อความที่ต้องการ………..</Hn>
*
n คือ ค่าของตัวเลขที่ใช้สำหรับกำหนดขนาดของหัวเรื่อง มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 6
โดยเลข 1 จะเป็นหัวเรื่องที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุด

รูปแบบการเขียน
คำสั่ง  <b>……</b>  =  ตัวหนา
<i>……</i>  =  ตัวเอียง
<u>……</u>  =  ตัวที่ต้องการขีดเส้นใต้


กำหนดแบบตัวอักษร
รูปแบบการเขียน
คำสั่ง      <font face=“Angsana New”> ข้อความ </font>

กำหนดขนาดตัวอักษร
รูปแบบการเขียน
คำสั่ง     
<font size=”ขนาดที่ต้องการ”> ข้อความ </font>   มีค่าตั้งแต่ขนาด 1 ถึง 7

การเปลี่ยนสีตัวอักษร
รูปแบบการเขียน
คำสั่ง     <font color=”สีที่ต้องการ”> ข้อความ </font>

คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดสีของตัวอักษร เฉพาะตัวอักษรที่ต้องการ

<body text=”สีที่ต้องการ”>

คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดสีของตัวอักษรทั้งเอกสาร

การเปลี่ยนสีพื้นหลัง
คำสั่ง      <body bgcolor=”สีที่ต้องการ”>

การกำหนดตัวอักษรเคลื่อนไหว

คำสั่ง     <marquee attribute=”Position”> ข้อความ </marquee>
Attribute   คือ คำสั่งเสริมที่ใช้ในการกำหนดอักษรวิ่ง
Position   คือ ค่าที่ใช้ในการกำหนดอักษรวิ่ง

โดยคำสั่งที่มี Attribute ในการนำมาใช้ ดังนี้

* BEHAVIOR ใช้สำหรับกำหนดลักษณะการเคลื่อนไหวของข้อความที่อยู่ระหว่างคำสั่งโดยค่าสำหรับ Attribute มีดังนี้

– Alternate จะทำให้ข้อความที่อยู่ระหว่างคำสั่งวิ่งไปชนไปชนมาระหว่างขอบซ้าย-ขวา หน้าจอบราวเซอร์
– Scroll จะทำให้ข้อความที่อยู่ระหว่างคำสั่งวิ่งไปจนตัวอักษรหายไปในขอบหน้าจอด้านหนึ่งของบราวเซอร์และจะปรากฏขึ้นใหม่อีกครั้งจากขอบอีกด้าน
Slide จะทำให้ข้อความที่อยู่ระหว่างคำสั่งวิ่งไปจนถึงขอบของหน้าจอบราวเซอร์ด้านหนึ่งแล้วหยุดอยู่กับที่

* BGCOLORใช้สำหรับกำหนดสีของพื้นหลังบริเวณที่ข้อความเคลื่อนไหวไปมา

โดยค่าของ Attribute ก็คือ ค่าของชื่อสี

* DIRECTIONใช้สำหรับกำหนดทิศทางการแสดงตัวอักษรที่อยู่ระหว่างคำสั่ง

โดยค่าของ Attribute มีอยู่ 4 ตัว ดังนี้

– Down  ข้อความจากบนลงล่าง

– Up     ข้อความจากล่างขึ้นข้างบน

– Right ข้อความจากด้านซ้ายไปขวา

– Left   ข้อความจากด้านขวาไปซ้าย

* height ใช้สำหรับการกำหนดความสูงของ Block ข้อความที่จะแสดง โดยค่าที่กำหนดจะมีหน่วยเป็นพิกเซล

* width ใช้สำหรับการกำหนดความกว้างของ Block ข้อความที่จะแสดง โดยค่าที่กำหนดจะมีหน่วยเป็นพิกเซล

* hspace ใช้สำหรับกำหนดระยะห่างของ Block ข้อความกับขอบซ้าย-ขวาของขอบเขต หรือพื้นที่ที่เราต้องการแสดงข้อความ โดยค่าที่กำหนดจะมีหน่วยเป็นพิกเซล

* vspace  ใช้สำหรับกำหนดระยะห่างด้านบนและด้านล่างของตัวอักษรวิ่งโดยการกำหนดขนาดมีหน่วยเป็นพิกเซล

 

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: