เริ่มต้นกับการสร้างเว็บเพจ

สาระสำคัญ

เว็บเพจ เป็นเอกสารที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งประกอบไปด้วยข้อความ ภาพ เสียง และภาพยนตร์ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในปัจจุบันนำมาใช้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น ข่าวสารความรู้ความบันเทิง ประชาสัมพันธ์ การเงิน การลงทุนฯลฯ โดยโปรแกรมพื้นฐานที่สุด ก็คือ การเขียนด้วยภาษา HTML ซึ่งสามารถเขียนใน Text Editor ทั่วไป อย่าง Notepad ที่มาพร้อมกับ Windows ได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ของเว็บเพจได้
2.   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของเว็บเพจได้
3.   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการในการออกแบบเว็บไซต์
4.   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการพัฒนาและสร้างเว็บไซต์ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกความหมายและประโยชน์ของเว็บเพจได้
  2. อธิบายหลักการทำงานของเว็บเพจได้
  3. อธิบายเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์
  4. อธิบายโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจได้
  5. อธิบายหลักการในการออกแบบเว็บไซต์ได้
  6. อธิบายขั้นตอนในการพัฒนาแลพสร้างเว็บไซต์ได้

ให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ที่1 และทำแบบฝึกหัดที่1 แล้วเขียนลงในสมุด

ดาวน์โหลด  ใบความรู้ที่ 1 , แบบฝึกหัดที่ 1  เรื่อง  เริ่มต้นกับการเขียนเว็บเพจ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: