บทที่ 1 ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่ 1
ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อโลกมีการพัฒนาขึ้นขึ้นและมนุษย์ต้องทำความรู้จักกับระบบงานต่างๆ  ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันจึงมีระบบสารสนเทศเกิดขึ้น  ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ก็มีการนำเอาอุปกรณ์เหล่านั้นมาใช้ในการประมวลผลข้อมูล  ทำให้การประมวลผลนั้นทำได้ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำมากขึ้น  เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาไปมากขึ้นก็ทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาไปมากขึ้นตามไปด้วย

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. มีความเข้าใจความหมายเกี่ยวกับสารสนเทศ
2. มีความเข้าใจความหมายเกี่ยวกับข้อมูลและรูปแบบของข้อมูล
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประมวลผล
4. มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการแฟ้มข้อมูล

เนื้อหาในบท

* วิวัฒนาการของสารสนเทศ
* ข้อมูลและรูปแบบข้อมูล
* ระดับข้อมูล
* พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
*  การจัดการแฟ้มข้อมูล


Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: