บทที่ 3 ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศเป็นการนำข้อมุลต่างๆ มาประมวลผลให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้งานได้ ในทางธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ ระบบสารสนเทศมีส่วนช่วยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน และการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหาร  ดังนั้นจึงมีระบบสารสนเทศเกิดขึ้นมากมาย  โดยสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานหรือแบ่งตามลักษณะการบริหาร หากมีการนำเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในระบบสารสนก็จะทำให้เกิดเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นมา

ผลการเรียนที่คาดหวัง
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศแบบต่างๆ
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกระบบสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงาน
4. บอกลักษณะของสารสนเทศที่ดีได้
5. บอกชื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่มีใช้ในองค์กรได้
6. สามารถแยกแยะประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศได้

ความหมายของระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ (Information System)  เป็นระบบที่ทำหน้าที่จัดการกับระบบ โดยทำงานตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล จนสามารถให้สารสนเทศออกมาเพื่อใช้ในการพิจารณาการตัดสินในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
ระบบสารสนเทศ จะมีส่วนประกอบที่สำคัญสองส่วนคือ  ข้อมูลและสารสนเทศ

ลักษณะของสารสนเทศที่ดี
1. มีความถูกต้อง ซึ่งมาจากการประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งวิธีการ และข้อมูล
2. เข้าใจง่าย  ไม่ซ้ำซ้อน เข้าใจง่าย
3. มีความเชื่อถือได้  มาจากแหล่งข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้
4. มีความสมบูรณ์และครบถ้วน  ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
5. มีความคุ้มทุน ทั้งในด้านเวลา ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล จนกระทั่งได้สารสนเทศออกมา
6. มีความยืดหยุ่น  สามารถนำไปใช้งานได้หลายกิจกรรม หรือเป็นประโยชน์ต่อหลายกลุ่มบุคคล
7. ตรงประเด็น  สารสนเทศนั้นจะต้องสัมพันธ์กับงานที่จะใช้สารสนเทศนั้นไปช่วยในการตัดสินใจ
8. มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
9. สามารถตรวจสอบได้  ได้แก่ แหล่งที่มาของสารสนเทศ หรือข้อมูลที่จะนำไปประมวลผล
10. เข้าถึงได้ง่าย สารสนเทศนั้นจะต้องเข้าถึงการใช้งานได้ง่าย มีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลตามสิทธิของผู้ใช้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: