พอร์ตอินพุตเอาท์พุต

          พอร์ต (Port) เป็นช่องทางสำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ กับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ภายนอก ปกติจะอยู่ด้านหลังของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
พอร์ตอินพุตเอาท์พุต

บัสของคอมพิวเตอร์

การสื่อสารข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยกลุ่มสัญญาณหลาย ๆเส้น เรียกว่า บัส (BUS) ใช้เป็นเส้นทางระหว่างติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ การสื่อสารข้อมูลระว่างซีพียูกับอุปกรณ์ จะมีบัสอยู่ 3 กลุ่มหลักๆ คือ แอดเดรสบัส บัสข้อมูล และบัสควบคุม หรือที่เรียกว่า บัสระบบ (system bus) แต่การติดต่อสื่อสารไปยังอุปกรณ์แต่ละชนิดจะใช้กลุ่มสัญญาณต่างกัน ดังนั้นจึงมีการออกแบบบัสสำหรับทำงานกับอุปกรณ์ต่างๆ บนเมนบอร์ดขึ้นมา ดังรูป

บัสเมนบอร์ด

โดยทั่วไปบนเมนบอร์ดประกอบด้วยบัสหลักๆ ดังนี้

บัสเชื่อมต่อกับหน่วยความจำ ซึ่งจะมีบัสสำหรับติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ บัสนี้จะมีความเร็วสูงสุด โดยบอกค่าความเร็วเป็น ฟร้อนต์ไซต์บัส (Front Side Bus : FSB) เป็นบัสที่เชื่อมต่อกับซีพียู ความถี่ของฟร้อนต์ไซต์บัสจะเป็นตัวกำหนดอัตราความเร็วในการส่งข้อมูลระยะซีพียูกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บัสพีซีไอ (PCI : Peripheral Component Interconnect) เป็นบัสแบบ 64 บิต สามารถใช้เสียบขยายการ์ดต่างๆ ได้มากมาย เช่น การ์ดเสียง เป็นต้น

บัสพีซีไปเอ็กเพรส (PCI-EXPRESS) เป็นบัสที่มีความเร็วสูงกว่าบัสพีซีไอ บัสนี้ใช้สำหรับติดต่อกับอุปกรณ์ที่ต้องส่งข้อมูลจำนวนมากและต้องการความเร็วสูง เช่น การ์ดจอ บัสนี้จะมีขนาดเล็กกว่าบัส PCI เดิม เนื่องจากออกแบบให้รับส่งข้อมูลแบบอนุกรม แต่วิ่งด้วยความเร็วสูง โดย มี PCI-EXPRESS แบบ X1 วิ่งด้วยความเร็ว 500 MB/s และยังมีแบบ X2,X4,X8,X16

นอกจากนี้บนเมนบอร์ดยังมีสล๊อตและขั้วต่อต่างๆ อีกมากมาย เช่น ขั้วต่อฮาร์ดดิส (SATA) ซีดีไดรว์ รวมทั้งขั้วต่อแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า

พอร์ตขนาน (Parallel Port)

โดยทั่วไปจะมี 25 พิณ ส่งข้อมูลได้ครั้งละ 8 บิต ส่วนใหญ่จะใช้ติดต่อกับเครื่องพิมพ์เป็นหลัก

หลักการสังเกต

 • พอร์ตขนานจะมีรู 25 รู (จะเป็นตัวเมีย)
 • ใช้ต่อพ่วงอุปกรณ์ เช่น เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ เป็นต้น
 • สามารถต่อสายได้ไม่ยาว ราคาแพงกว่าสายแบบอนุกรม
 • การส่งข้อมูลจะเร็วกว่าแบบอนุกรม

พอร์ตขนาน

พอร์ตอนุกรม (Serial Port)

เครื่องคอมพิวเตอร์มักจะมีพอร์ตอนุกรม (Serial Port) หรือที่เรียกว่า พอร์ต COM 1ในการสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรมจะทำได้ช้ากว่าแบบขนาน เพราะการเคลื่อนย้ายแบบอนุกรมสามารถส่งข้อมูลได้ครั้งละ 1 บิต ใช้สายสัญญาณน้อยเส้น สะดวกในการสื่อสารข้อมูลระยะไกลๆ แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาขึ้น และเป็นที่นิยมใช้มากในปัจจุบัน

 • พอร์ตอนุกรมจะมีหัวเข็ม 9 เข็ม หรือ 25 เข็ม (พอร์ตนี้จะเป็นตัวผู้เพราะมีเข็มยื่นออกมา)
 • พอร์ตนี้จะต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เม้าส์ โมเด็ม สแกนเนอร์ เป็นต้น
 • สามารถต่อความยาวได้ถึง 6 เมตร และราคาสายก็ไม่แพงนัก
 • การสื่อสารใช้มาตรฐาน RS-232

อนุกรม

พอร์ตสื่อสารยุคใหม่

ปัจจุบันในระบบบัสจะมีการแยกพอร์ตต่างๆมากมาย ส่วนใหญ่เป็นพอร์ตแบบอนุกรมความเร็วสูง และใช้การเชื่อมต่อแบบ Plug and Play คือเมื่อเสียบอุปกรณ์ต่างๆ ไปแล้วโปรแกรมจะทำงานกับอุปกรณ์นั้นได้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องตั้งค่าต่างๆ หรือ ปิดเปิดเครื่องใหม่ อุปกรณ์ที่สื่อสารด้วยความเร็วสูงนั้น

คอนเน็กเตอร์ของพอร์ตจะเชื่อมมากับเมนบอร์ดเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนจากการโยงสายผ่านพอร์ตต่างๆ มีดังนี้

พอร์ต USB (Universal Serial Bus) เป็นพอร์ตสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบอนุกรมด้วยความเร็วสูง สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าออกมาได้

 • USB เวอร์ชั่น 1 รับ-ส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 12 Mbps
 • USB เวอร์ชั่น 0 รับ-ส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 480 Mbps
 • USB เวอร์ชั่น 0 รับ-ส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 4.8 Gbps
 • คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่จะมี USB Port มาให้ 2-4 พอร์ต ทั้งด้านหน้า-หลัง
 • เป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ สูงประมาณ 3-5 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร
 • สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อเนื่องได้ 127 ตัว
 • การติดตั้ง เพียงต่ออุปกรณ์เข้ากับ USB port ก็สามารถใช้งานอุปกรณ์นั้นๆ ได้โดยไม่จําเป็นต้อง boot เครื่องใหม่

usbusb1

พอร์ต FireWire (IEEE 1394)

เป็นพอร์ตสำหรับรับส่งข้อมูลแบบอนุกรมความเร็วสูง นิยมใช้กับ กล้องวิดีโอ ในคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ จะมีพอร์ตชนิดนี้ติดตั้งให้ 1 พอร์ต สามารถรับส่งข้อมูลได้ถึง 400 Mbps สนับสนุนการทำงานแบบ Hot Plug  ทำให้เมื่อเชื่อมต่อแล้วทำงานได้ทันที ปัจจุบันพัฒนาความเร็วถึง 800 Mbps ใช้ชื่อ FireWire800 หรือ IEEE 1394b ขัวต่อมี 2 รุ่น คือ รุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ โดยรุ่นใหญ่จะมีสัญญาณไฟเลี้ยงออกมา ส่วนรุ่นเล็กจะมีแค่สายสัญญาณอย่างเดียว ใช้กับอุปกรณ์ที่มีแหล่งจ่ายไฟในตัว

firewire

พอร์ต HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

เป็นพอร์ตชนิดใหม่ที่ใช้แสดงภาพมัลติมีเดียคามละเอียดสูง เชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียงแบบดิจิตอลโดยไม่มีการบีบอัดข้อมูล สามารถส่งข้อมูลได้เร็วถึง 10.2 Gbps คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ จะมีพอร์ตนี้เพื่อเชื่อมต่อกับจอภาพ LCD หรือ LED  ที่แสดงภาพความละเอียดสูงได้ และยังใช้เชื่อมต่อเครื่องเสียงยุคใหม่ได้อีกด้วย

hdmi
ต่อพ่วง


Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: