งานกราฟริกและการนำเสนอ

ps

          ศึกษาการใช้งานโปรแกรมด้านกราฟริก เพื่อใช้ในการสร้างภาพ การวาดภาพ การปรับแต่งภาพ การสร้างภาพเคลื่อนไหว งานออกแบบสื่อป้ายต่างๆ การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ การพิมพ์รูปภาพด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการใช้งานคำสั่งพื้นฐานจากโปรแกรม Adobe Photoshop cs3 สร้างภาพ วาดภาพ ปรับแต่งภาพ  เรียกภาพมาแก้ไข ระบายสี สำเนาภาพ ลด/ขยายขนาดของรูปภาพ ใส่ตัวอักษร การพิมพ์งาน

          เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการสร้างภาพและแนวคิดเกี่ยวกับงานด้านกราฟริกและการนำเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop cs3

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ  

Advertisements
%d bloggers like this: