แบบทดสอบ

แบบทดสอบออน์ไลน์

ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2556  ภาคเรียนที่ 2

คำชี้แจง  ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก               จำนวน   20  ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน
2. เวลาในการทำข้อสอบ                          เวลา       30   นาที
3. คะแนน                                                เต็ม        30   คะแนน
การเข้าใช้งานโปรแกรม
– หากเลือกคำตอบแล้วให้กดปุ่ม Sumit เพื่อทำข้อต่อไป
– เมื่อกดปุ่ม Sumit แล้ว จะไม่สามารถทำการแก้ไขคำตอบได้
**จงตั้งใจทำ**

ข้อสอบปลายภาค ปี56

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: