คุณสมบัติของนักเรียนที่ดี

คุณสมบัติของนักเรียนที่ดี

1. รู้บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ เมื่อเราเป็น นักเรียน หน้าที่ก็คือต้องขยันมาเรียน บางคนหายไปตั้งแต่ต้นเทอม มาเฉพาะตอนสอบ หรือ มาสายได้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ต้องรู้บทบาทของตนเองว่าเมื่ออยู่ในห้องเรียน คุณคือ นักเรียน นอกจากนั้น คำว่า “รับผิดชอบ” ควรสะกดให้เป็นและทำให้ได้ อาจารย์มอบหมายงานอะไร ควรทำเต็มความสามารถ และเสร็จตามกำหนด ไม่ใช่รอแต่จะให้เพื่อนทำ เพื่อนช่วย ขอตัวช่วยตลอด ชีวิตนี้ ไม่มีใครช่วยเราได้ตลอดไปหรอกนะคะ ถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะช่วยตัวเอง

2. รู้จักการให้ความร่วมมือกับคนอื่น  การศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงห้องเรียนสี่เหลี่ยม หน้าจอคอม พิวเตอร์ หรือหน้าปกหนังสือเท่านั้น    โลกนี้ยังมีอะไรให้ค้นหามากมาย กิจกรรมก็เป็นอย่างหนึ่ง ที่นักเรียนที่ดีควรเข้าร่วม เพราะจะทำให้เราเรียนรู้อะไรมากมาย จากการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักภาวะผู้นำ ผู้ตาม รู้จักการวางแผน มากมาย บ่อยครั้งที่มักพบว่า นักเรียนที่เรียนอย่างเดียว มักจะมีปัญหากับการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพราะคิดว่าข้าเก่งคนเดียว คนอื่นคิดไม่ทัน โง่กว่าเราอยู่เสมอ  และการคิดแบบนี้ จะส่งผลต่อการทำงานต่อไปในอนาคตด้วย

3. รู้จักแบ่งเวลา การ เรียนกับการทำกิจกรรมเป็นสิ่งที่ควรทำควบคู่กันก็จริง แต่นักเรียนบางคนก็ทุ่มเทในงานกิจกรรม จนลืมว่าหน้าที่สำคัญอีกอย่างก็คือ การศึกษา ทำกิจกรรมไปมาจนเกรดตก แล้วก็มาโทษว่าทำกิจกรรมแล้วมันแย่อย่างโน้นอย่างนี้  ดังนั้นนักเรียนต้องรู้จักแบ่งเวลา  จึงจะเป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติของนักเรียนดี

 4. รู้จักเตรียมความพร้อม การมาเรียนหนังสือ ควรเตรียมตัวให้พร้อมทั้งเรื่องอุปกรณ์และจิตใจ เพื่อที่จะนำมาใช้ในการรับความรู้จากการเรียนในแต่ละวิชาเพื่อที่จะได้รับความรู้ให้มากที่สุดและนำเอาไปใช้ในชีวิตได้

5. การเป็นนักเรียนที่ดี ไม่ใช่เรื่องยากเลย ทุก ๆ คนก็เป็นได้ และย้ำอีกครั้งว่า นักเรียนที่ดี ไม่จำเป็นต้องเรียนดี เรียนเก่ง  แต่ขอแค่เป็นคนที่มีคุณธรรมดี มีน้ำใจ  คุณก็สามารถเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: