Category Archives: แจ้งประกาศ ม.3

ประกาศ ม.3

งานคลิปวิดีโอ  แต่ละกลุ่ม ทุกห้อง

เริ่มส่งได้แล้วนะครับ ได้ข่าวว่า…..เลยวันที่เราคุยตกลงกันแล้ว

ปล. ยังรอเธอเสมอ…:)

Advertisements
%d bloggers like this: