หัวข้อส่งงาน Blog

สำหรับผู้ที่ แก้ไข/เพิ่มเติม เสร็๋จเรียบร้อยแล้ว ***ไม่ต้องส่งลิ้งค์มาแล้วนะครับ***
เนื้อหาจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยเป็นอัตโนมัติครับ

การลำดับหัวข้องาน

Advertisements

กรณีลืมรหัสผ่าน wordpress

กรณีที่จำ Username และ Password  ไม่ได้

1. เข้าสู่ระบบจัดการเว็บ http://…………wordpress.com/wp-login  ที่ตนเองสมัครไว้ จะปรากฏดังรูป

2. เลือก คุณจำรหัสผ่านไม่ได้

lostpass1

 1. เมื่อคลิ๊กแล้ว ระบบจะให้เรากรอกชื่อผู้ใช้หรืออีเมล์ที่เราใช้กรอกสมัครในครั้งแรกlostpass2
 2. จากนั้นให้เราเปิดอีเมล์ที่เราเคยใช้สมัครสมาชิก ระบบ wordpress จะส่งอีเมล์สำหรับใช้ในการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่มาให้lostpass35. คลิกลิงค์เพื่อเข้าสู่หน้าต่างสำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ครับlostpass46. เมื่อเข้าสู่หน้าต่างสำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ เราก็จะสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการได้เลยครับ โดยพิมพ์รหัสใหม่ที่ต้องการให้เหมือนกันทั้งสองช่อง แล้วกดปุ่ม Reset Password

  lostpass57. เมื่อปรากฏหน้าต่างนี้ แสดงว่าเราตั้งรหัสผ่านใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ สามารถคลิกลิงค์ Log in เพื่อเข้าสู่หน้าต่าง Log in ได้เลย
  lostpass6* เมื่อเปลี่ยนแล้ว จงจำไว้ให้ดีนะครับ อย่าลืม

การสร้างเมนู Page หรือ หน้า

เว็บไซต์รูปแบบ Blog  จะแบ่งออกเป็น  2 ประเภท  คือ
1. เนื้อหาแบบ Static หรือ Page คือ เนื้อหาที่นิ่ง ไม่ค่อยปรับเปลี่ยน มักจะถูกแสดงในรูปแบบาของ Page หรือ หน้า
 2. เนื้อหาแบบ Dynamic หรือ Post คือ เนื้อหาที่กำหนดจะถูกแสดงตามวันที่เวลาที่เผยแพร่ เนื้อหาจะถูกแสดงไว้บนสุด เรียก Post หรือ เรื่อง
line1

การสร้างเมนู Page หรือ หน้า

จากรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่ามีการสร้างหน้าไว้ 1 หน้า ชื่อว่า About  ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ โดยการคลิกที่ชื่อหน้าดังกล่าว หรือนำเม้าส์ชี้ค้างที่ชื่อหน้า เพื่อแสดงคำสั่งย่อยในการจัดหน้าเนื้อหาดังนี้

รูปที่ 1
รูปที่ 1
·       แก้ไข     –  เพื่อเข้าไปแก้ไขเนื้อหา
·       แก้ไขอย่างเร็ว   –  เพื่อเข้าสู่โหมดการแก้ไข
·       ถังขยะ    –   เพื่อลบหน้าที่เลือก
·       ดู   –   เพื่อแสดงหน้าในโหมดผู้ใช้
รูปที่ 2

รูปที่ 2
จากกรูปที่ 2

·       หัวข้อเนื้อหา หรือ หน้า Title เป็นชื่อเรื่องของเนื้อหาที่นำเสนอ ควรกำหนดให้สื่อถึงเรื่องโดยคงความสั้นและกระชับ
·       ลิ้งค์เนื้อหา หรือ Permalink เป็นส่วน Url กำหนดเนื้อหาแต่ละเนื้อหา ทั้งนี้กรณีที่กำหนด  “ หัวข้อเนื้อหา ”ด้วยภาษาไทย จะต้องคลิ๊กที่ปุ่ม “แก้ไข” ของลิ้งค์ถาวร กำหนดชื่อใหม่เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก
·       สถานการณ์เผยแพร่เนื้อหา สามารถปรับปรุงการแผยแพร่เนื้อหาได้ดังนี้
·       คุณสมบัติหน้า สามารถควบคุมการแสดงผล โดยเฉพาะการ จัดลำดับ เป็นส่วนสำคัญที่ใช้ควบคุมลำดับการนำเสนอ เช่น ให้หน้าใดนำเสนอก่อน เป็นต้น

จากรูปที่ 3 การพิมพ์เนื้อหาใช้หลักการเดียวกับการพิมพ์ด้วย  Word โดยมีปุ่มเครื่องมือจัดแต่ง ดังนี้
รูปที่ 3
รูปที่ 3

การนำเข้ารูปภาพ
        รูปภาพที่สามารถนำเข้าได้ควรมีฟอร์แมตไฟล์ .Jpg, .png และ .gif โดยใช้ปุ่มเครื่องมือเพิ่มสื่อ จะปรากฏจอภาพเพิ่มสื่อ ดังนี้
รูปที่ 5
รูปที่ 4
            คลิ๊กปุ่ม อัพโหลดลิ้งค์ และปุ่ม เลือกหลายไฟล์ เพื่อเลือกโฟลเดอร์และไฟล์ที่ต้องการนำเข้า ภาพที่ถูกเลือกจะถูกนำเข้าเว็บ และข้อมูลแสดงกำกับภาพ

จากรูปที่ 5 เมื่อคลิ๊กรูปที่ต้องการ เราสามารถเพิ่มรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องลงในภาพได้ แล้วกดปุ่ม ใส่ลงในหน้า
รูปที่ 5.1
รูปที่ 5

จากรูปที่ 6 เมื่อใส่ภาพแล้ว สามารถเพิ่มข้อความเพื่ออธิบายรายละเอียดต่างๆในหน้าได้
รูปที่ 6
รูปที่ 6

จากรูปที่ 7  เมื่อพิมพ์/แก้ไขข้อความ ตกแต่งด้วยภาพและบันทึกด้วยการคลิ๊ก ที่ปุ่ม “อัปเดท” หรือปุ่ม “เผยแพร่ “แล้ว สลับไปโหมดผู้ใช้เพื่อตรวจสอบการแสดงผล โดยคลิ๊กที่ชื่อเว็บที่มุมบนซ้ายของจอภาพ
รูปที่ 7
รูปที่ 7

จากรูปที่ 8 เป็นการแสดงผลบนหน้า Page เมนู ที่เราทำการสร้างขึ้น
หน้าแสดงผล Page
รูปที่ 8 การแสดงผล เมนูแบบ “ หน้า ” หรือ   “ Page ”

การสร้างและแก้ไขเนื้อหาบนเว็บบล็อก

1. เข้าสู่หน้าจอเมนูการแก้ไขข้อมูลเว็บบล็อก  (Admin)

1. เข้าสู่หน้า login เพือเข้าไปแก้ไข เปลี่ยนแปลงในส่วนของบล็อก ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของเรา ที่ได้ทำการสมัครไว้ การสร้างเว็บบล็อกด้วย wordpress2. ไปเลือก ตั้งค่าการใช้งานต่างๆ ในส่วนของรายละเอียดบล็อก

การสร้างเว็บบล็อกด้วย wordpress

ขั้นตอนการสมัครบล็อก WordPress

ขั้นตอนการลงทะเบียน WORDPRESS

 • ต้องมี  E-mail address
 • เข้าไปที่เว็บไซต์  http://th.wordpress.com
 • ตั้งชื่อ สำหรับเข้าใช้งานเว็บ (ต้องจำให้ดี)

ชื่อผู้ใช้……………………………..

รหัส………………………………..

 • ที่อยู่ของ URL : ชื่อบล็อกของเรา .wordpress.com (สำหรับเข้าใช้งาน)
 • เลือกแบบ ใช้งานฟรี
 • เลือกหน้าตาของบล็อก (Theme)
 • ตั้งชื่อหัวเว็บที่ต้องการให้แสดง
 • จะมีข้อความ Complete Registration
ลงทะเบียนบล็อก

ลงทะเบียนบล็อก

 • กลับไปยืนยันในอีเมล์

ยืนยันในเมล์

 • เสร็จสิ้นการลงทะเบียน WordPress
%d bloggers like this: